Aktuality

Multifunkční parkovací dům u MNO

10. 2. 2022

Od září 2021 probíhá realizace Multifunkčního parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava. Stavba bude sloužit k parkování osobních automobilů návštěvníků a zaměstnanců nemocnice. V přízemí objektu bude technické zázemí objektu, lékárna a menší…
Celá aktualita »

Parkovací objekt DK Poklad

10. 2. 2022

V červenci 2021 byla zahájena stavba Parkovacího objektu DK Poklad. Objekt bude postaven na volném prostranství za pravým křídlem Domu kultury. Jedná se o dvoupodlažní parkovací objekt. Horní patro bude otevřené, ohraničené pouze 1,1m vysokou…
Celá aktualita »

Modernizace pavilonu E2

10. 2. 2022

Od března 2021 se společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. podílí na výkonu TDS a koordinátora BOZP, jako společník JS Property,a.s.  na  stavbě Modernizace pavilonu E2 v areálu Městské nemocnice Ostrava. Ve dvou etapách, budou provedeny stavební úpravy…
Celá aktualita »

Revitalizace Havlíčkova nábřeží Ostrava

10. 2. 2022

V květnu 2021 byla zahájena „Stavba č.3 - Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou“. Jedná se o novou stavbu Visuté galerie v blízkosti Sýkorova…
Celá aktualita »

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.