Multifunkční parkovací dům u MNO

10. 2. 2022

Od září 2021 probíhá realizace Multifunkčního parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava.

Stavba bude sloužit k parkování osobních automobilů návštěvníků a zaměstnanců nemocnice. V přízemí objektu bude technické zázemí objektu, lékárna a menší nájemní jednotky. Stavba zabírá prostor stávajícího pozemního parkoviště před areálem městské nemocnice.

Plánovaný termín dokončení stavby říjen 2023.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, v rámci sdružení s JS Property, a.s. a INVIN spol. s r.o.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.