Parkovací objekt DK Poklad

10. 2. 2022

V červenci 2021 byla zahájena stavba Parkovacího objektu DK Poklad.

Objekt bude postaven na volném prostranství za pravým křídlem Domu kultury. Jedná se o dvoupodlažní parkovací objekt. Horní patro bude otevřené, ohraničené pouze 1,1m vysokou zídkou – atikou. Spodní podlaží objektu je rovněž otevřené. Jihovýchodní část objektu pak tvoří nadstřešení parkovacích stání pouze pro potřeby DK Poklad.

Předpokládaný termín dokončení je v únoru 2022.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.