Reference

Inženýrské sítě

tr> tr>

Stavba Investor Ukončení

 

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky(IČ)

Statutární město Ostrava

2012 

CTP Hrabová - II. Fáze - infrastruktura (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2012 

Nová Radnice - Fifejdy (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2012 

Přeložka VVN 110 kV Třebovice - Lískovec (IČ ÚR+SP+VB)

ČEZ Distribuce

2013

Zabezpečení areálu Alexandr pitnou vodou a jeho odkanalizování (IČ)

DIAMO, státní podnik

2013 

Přeložka VVN 110 kV Polanecká niva (IČ)

ČEZ Distribuce

2013

Kanalizace Frýdlant - Kamenec, Vyhlídka (TDS)

Svazek obcí Čistá Odra

2013 

Koordinátor BOZP vodohospodářských staveb

Statutární město Ostrava

2013 

Generel vodohospodářských staveb

Statutární město Ostrava

2014

Vedení VNN Příbor - Mošnov (IČ - věcná břemena)

ČEZ Distribuce

2014 

Příprava území lokality Karviná - Město a Karviná - Ráj (IČ)

OKD, a.s.

2014 

Šumperk zdvojení vedení - VN 340 (IČ, VB)

ČEZ Distribuce

2015

Horkovod pro Integrované výjezdové centrum Třinec (PD+IČ)

Energetika Třinec, a.s.

2015

Horkovod pro administrativní budovu se skladovací halou UNIVOX a RD SJM Morcinkových (PD+IČ)

Energetika Třinec, a.s.

2015

Propojení kanalizace Nová Bělá – Hrabová (BOZP)

Statutární město Ostrava

2016

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov (BOZP)

Statutární město Ostrava

2017

ČERVENKA – ŠTERNBERK, zdvojení vedení (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2021

Přerov-Říkovice, ŘSaD ČR vVVN, vVN, kVN, vNN (IČ VB)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2021

Týniště n/O – Třebechovice, rek. VN 2376-62 (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2021

RS - I/30, I/62 Dodatečné MPV pozemků, k.ú. Lovosice, Vaňov, Chabařovice, Chlumec u Chabařovic 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

2022

Přelouč - Chlumec n/C, vedení 2x 35 kV, č. IE-12-2006106 (IČ VB)

ČEZ Distribuce, a.s.

2022

Rekonstrukce tepelného hospodářství MNO (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2024

Projektové dokumentace pro energetiku – rámcová smlouva (IČ)

ČEZ Distribuce

2026

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.