Reference

Inženýrské sítě

Stavba Investor Ukončení
     

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky(IČ)

Statutární město Ostrava

2012 

CTP Hrabová - II. Fáze - infrastruktura (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2012 

Nová Radnice – Fifejdy (IČ VB)

ČEZ Distribuce 2012

Přeložka VVN 110 kV Třebovice - Lískovec (IČ ÚR+SP+VB)

ČEZ Distribuce

2013

Zabezpečení areálu Alexandr pitnou vodou a jeho odkanalizování (IČ)

DIAMO, státní podnik

2013 

Přeložka VVN 110 kV Polanecká niva (IČ)

ČEZ Distribuce

2013

Kanalizace Frýdlant – Kamenec, Vyhlídka (TDS)

Svazek obcí Čistá Odra

2013

Koordinátor BOZP vodohospodářských staveb

Statutární město Ostrava

2013 

Generel vodohospodářských staveb

Statutární město Ostrava

2014

Vedení VNN Příbor - Mošnov (IČ - věcná břemena)

ČEZ Distribuce

2014 

Příprava území lokality Karviná - Město a Karviná - Ráj (IČ)

OKD, a.s.

2014 

Šumperk zdvojení vedení - VN 340 (IČ, VB)

ČEZ Distribuce

2015

Horkovod pro Integrované výjezdové centrum Třinec (PD+IČ)

Energetika Třinec, a.s.

2015

Horkovod pro administrativní budovu se skladovací halou UNIVOX a RD SJM Morcinkových (PD+IČ)

Energetika Třinec, a.s.

2015

Propojení kanalizace Nová Bělá – Hrabová (BOZP)

Statutární město Ostrava

2016

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov (BOZP)

Statutární město Ostrava 2017

ČERVENKA – ŠTERNBERK, zdvojení vedení (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2021

Přerov-Říkovice, ŘSaD ČR vVVN, vVN, kVN, vNN (IČ VB)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2021

Týniště n/O – Třebechovice, rek. VN 2376-62 (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2021

RS - I/30, I/62 Dodatečné MPV pozemků, k.ú. Lovosice, Vaňov, Chabařovice, Chlumec u Chabařovic 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

2022

Přelouč - Chlumec n/C, vedení 2x 35 kV, č. IE-12-2006106 (IČ VB)

ČEZ Distribuce, a.s.

2022

Rekonstrukce tepelného hospodářství MNO (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2024

Projektové dokumentace pro energetiku – rámcová smlouva (IČ)

ČEZ Distribuce 2026

Dopravní stavby

Stavba  Investor  Ukončení 

 

Tramvajová zastávka Karolina

Statutární město Ostrava

2012

Rekonstrukce mostu Stará Ves nad Ondřejnicí -(BOZP)

SSMSK

2012

Via Lyžbice (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2013

Nová Karolina - Prodloužená ul. Porážková I a Nová Karolina - Nová ul. Porážková (TDI+BOZP)

Statutární město Ostrava

2014

Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2014

Komunikace Zengrova (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2014

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2015

Víceúčelové hřiště Sirotčí a Komunikace a chodníky u bývalého kina Mír ve Vítkovicích (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava 2015

Cyklostezky (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava 2015
I/11 Oldřichovice – Bystřice (IČ SP vč. majetkového vypořádání) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016

Rekonstrukce ul. Nádražní (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2016

Prodloužení cyklostezky, lávka přes Ostravici (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2016

I/11 Opava, okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou (TDI + KBOZP)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2016

Sil. I/11 Opava, severní obchvat, východní část (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2017

Silnice I/48 Rychaltice – Frýdek-Místek (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2017

Sil. I/57 Hradec nad Moravicí, most ev. č. 57-022 (TDI+ BOZP)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2017

Sil. I/56 Ludgeřovice, most ev.č. 56-013 (TDI+BOZP)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2017

Prodloužená Místecká I. a II. stavba (IČ - věcná břemena)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2018

I/11 Nebory – Oldřichovice  (IČ SP vč. majetkového vypořádání)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2018

I/68 Třanovice – Nebory (IČ SP vč. majetkového vypořádání)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2018

Rekonstrukce ul. Českobratrská (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2018

Silnice III/4711, okružní křižovatka ul. Bezručova a MK Revoluční (TDI+BOZP) Město Bohumín 2018
R55, 5506, Napajedla - Babice, II. etapa, DÚR/IČ (IČ) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2018
Veřejný prostor mezi KB a bývalou bankou UNION, ul. Nádražní (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2018

I/11 Prodloužená Rudná (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2019

Silnice D56 Frýdek-Místek, přip. na D48, změna vztahu k oprávnění v rámci omezení vlastnického práva (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2019

Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi I. tříd, SMV a dálnicemi II. tříd v MSK (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019

I/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev. č. 58-026 (stavební dozor + BOZP)

Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019

Rekonstrukce ulice Hájkova (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava 2019

Rekonstrukce ul. Mánesova (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava 2019

Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava 2019

Nábřeží Ostravice - bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Sýkory (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava 2019

R35 Vysoké Mýto – Džbánov DÚR/IČ (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2020

I/39 Třebonín (MÚK R3) - Rájov, DSP/IČ (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2020

I/34 Lišov - Vranín, DSP/IČ (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2020

Dopravní napojení stavby Outlet Aréna Moravia -projekt

Euro Mall City s.r.o.

2021

Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2021

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa (IČ ÚR)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

2021

ŘSD - D35 Vysoké Mýto – Džbánov (IČ SP)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2022

Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky Hlučínská (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2021

Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2021

Revitalizace okolí řeky Ostravice - Havlíčkovo nábřeží (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2022

I/44 Velké Losiny – Široký Brod (IČ, majetkoprávní vypořádání)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2022

Prodloužená ul. Porážková – IV. etapa, Prodloužená ul. Skladištní, Přestupní uzel Ostrava – Hulváky – II. etapa (IČ, majetkoprávní vypořádání)

Statutární město Ostrava

2023

Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská a Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa (IČ, majetkoprávní vypořádání)

Statutární město Ostrava

2023

Dálnice D5 v úseku km 76 (Plzeň – Černice) – km 151 (st. hranice) – IČ, majetkoprávní vypořádání

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2023

Speciální stavby

Stavba Investor Ukončení
     
Výkon technické supervize a cenového konzultanta stav. nákladů na SPZ Ostrava Mošnov Agentrura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 2012
Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích (BOZP) Vítkovice aréna, a.s., Statutární město Ostrava 2013
Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2013
Sanace Štěrkovny Hlučín (IČ) Město Hlučín 2014
Opěrná zeď ZOO (TDI+BOZP) Statutární město Ostrava 2014
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Bezpečnostní centrum, aktualizace PD (PD, IČ) Moravskoslezský kraj 2014
Protipovodňová ochrana Žabník (TDS + BOZP) Statutární město Ostrava 2015
Stavební úpravy přistávací plochy včetně příjezdů FNO (TDI+BOZP) Fakultní nemocnice Ostrava 2015
Gravitační odvodnění Hrušov (IČ) Statutární město Ostrava 2016
Oplocení úseku I/48 (Český Těšín - Chotěbuz) km 68,900-73,500 (TDI) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
Výstavba technické infrastruktury osady Janová - Polanka n. Odrou (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2017
Krnov – Průmyslová zóna Červený dvůr – II. etapa (supervize) Czechinvest 2017
Služby technického dozoru a cenového konzultanta Czechinvest 2018
SPZ Mošnov - retenční nádrž (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2018
Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastrastruktura (IČ ÚR+SP) Moravskoslezský kraj 2018
Stavební úpravy bermy Ostravice (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2019
Rekonstrukce energetického hospodářství LDN a Dům soc. služeb Ova-Radvanice (TDS) Statutární město Ostrava 2019
Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 Úpravy u loděnice (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2019
Průmyslová zóna Horní Tošanovice (IČ) TOSAN park a.s. 2020
Odstranění tramvajové smyčky Ostrava Výstaviště II. etapa (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2020
Betonárna Šenov (PD a IČ ÚR+SP + povolení k užívání) Cemex 2020
Hrušov Logistics Centre (IČ ÚR+SP) H-Zone, s.r.o. 2021

Změna využití území – v k. ú. Moravská Ostrava (IČ, vč. projekční činnosti)

MIXIDES, a.s.

2022

Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín – Pudlov – parc. č. 291 a parc. č. 292 k. ú. Pudlov (IČ, majetkoprávní vypořádání)

Povodí Odry, státní podnik

2022

Opatření na horní Opavě (IČ, majetkoprávní vypořádání)

Povodí Odry, státní podnik

2023

Pozemní stavby

Stavba

Investor

Ukončení

 

Nová Karolina – I. Etapa – ÚR + SP

Multi Veste Development

2012

Centrum Nová Karolina I. Etapa - Shopping Centre Ostrava (TDI)

K4, a.s.

2012 

Revitalizace areál kasáren Hranečník (TDI)

Statutární město Ostrava

2012 

Regenerace bytového domu Sirotčí 74 (TDS +BOZP) Statutární město Ostrava 2012

Stavební úpravy Zámek Koloděje (TDI+BOZP)

Zámek Koloděje a.s.

2012 

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina (IČ ÚR+SP)

Dolní oblast Vítkovice

2012 

Bytový dům Poruba (IČ) Vila Domy Ostrava 2013

Přístavba laboratoří a počítačového centra, Domanínek I., II.

Centrum výzkumu globální změny AV ČR

2013

Administrativní budova, vstup a parkoviště ZOO Ostrava (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2013

Komunitní centrum Ostrava (TDI) 

Statutární město Ostrava

 2013 

Rekonstrukce 1. a 2. NP budovy traumatologie, část A, hemodialyzační stanice a centr. sterilizace (TDI+BOZP)

Městská nemocnice Ostrava

2013 

Nová Karolina - II. etapa (IČ dokumentace EIA, ÚR)

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.

2013 

Výstavba TWR LKTM (IČ) 

Řízení letového provozu ČR, s.p.

2013 

Zateplení školských budov v Polance nad Odrou (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2013 

Ekologizace Nemocnice s poliklinokou Karviná - Ráj, pracoviště Karviná - Ráj (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2014

Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnice s poliklinikou Havířov (TDS+BOZP) Moravskoslezský kraj 2014
IKEM Praha, výstavba pavilonu Z7 (TDI) Institut klinické a experimentální medicíny Praha 2014
4MEDI- CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS OSTRAVA –  správce stavby PrimeCell a.s 2014
Centrum chirurgických oborů a operačních sálů MNO – PD (PD+IČ) Městská nemocnice Ostrava 2014
Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, pracoviště Karviná – Ráj (TDS+BOZP) Moravskoslezský kraj 2014

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina (TDI+BOZP)

Dolní oblast Vítkovice

2015 

Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2015 

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích – II. etapa (BOZP)

Vítkovice aréna, a.s. Statutární město Ostrava

2015 

Stav. úpravy 3. NP a části 2. NP budovy traumatologie a Zateplení traumat. pavilonu - lůžková část (TDI)

Městská nemocnice Ostrava

2015

Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2015

Vědeckotechnický park FERRIT (TDI)

Ferrit s.r.o.

2015

Rekonstrukce a přístavba obj. BN 14 (správce stavby) 

Slezská univerzita Opava 

2016 

Integrované výjezdové centrum Třinec (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj 2016

Rozšíření závodu DONGHEE 2014 v Českém Těšíně (TDS)

DONGHEE Czech s.r.o. 2016

Ostrava Business Park II. etapa (IČ)

Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.

2016

Nová Karolina II. etapa (IČ ÚR)

New Karolina Office Development, a.s.

2016

Rekonstrukce a modernizace DK Poklad (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava + DK Poklad, s.r.o.

2017

Polyfunkční objekt, ul. Sokolovská (TDI+BOZP)

Nová Poruba, s.r.o.

2018

Rekonstrukce areálu Divadla Jiřího Myrona a provozní budovy (IČ, AD, supervize, BOZP)

Národní divadlo moravskoslezské, p.o.

2018

FNO - Dostavba pavilonu péče o matku a dítě (TDI+BOZP)

Fakultní nemocnice Ostrava

2018

Multifunkční parkovací dům U Městské nemocnice Ostrava (IČ ÚR)

Statutární město Ostrava

2018

Ostrava Business Park - hala E.O. (IČ ÚR+SP)

CONTERA Management s.r.o.

2018

Hala Blanco v Chlebovicích (IČ ÚR+SP)

Halex-Schauenberg, ocelové stavby s.r.o.

2018

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita (IČ ÚR+SP)

Ostravská univerzita

2018

Stavební úpravy pavilonu H1 a H2 (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2018

Outlet Arena Moravia (IČ)

TK Czech Development III s. r. o.

2018

Nová budova Fakulty umění OU - zázemí pro Centrum digit.technolog, hudebni prod. (IČ ÚR+SP)

Ostravská univerzita

2018

Stavební úpravy hasičské zbrojnice (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava, m.o. Polanka nad Odrou

2019

Rekonstrukce Jindřich center (IČ SP)

Asental Group

2019

Polyfunkční objekt RED HOUSE v Mor. Ostravě (TDI)

RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. / Smart Innovation Center, s.r.o.

2019

Rekonstrukce budovy A na ul. Příčná 1108 (TDI+BOZP)

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava – Poruba, p.o.

2019

KS Ostrava – oprava fasády budovy A (TDS+BOZP)

Česká republika – Krajský soud v Ostravě

2019

Energetické úspory v areálu MNO – část I (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2019

Průmyslový areál Bravantice (IČ ÚR+SP)

SPRINK s.r.o.

2020

Český rozhlas Olomouc - IČ - Rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19 (IČ ÚR+SP)

Český rozhlas

2020

Amsterdam Office Centrum na ulici Poděbradova v Ostravě - IČ (IČ ÚR)

K + Gama Projekt s.r.o.

2020

Ostrava Tower  (IČ předjednání záměru)

RT Torax

2020

Platforma nových technologií CPIT-TL3 (VŠB-TU) (TDS)

VŠB - TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

2020

Revitalizace knihovny Podroužkova (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2020

Zateplení vybraných objektů slezské nemocnice v Opavě - II. et., památkové objekty (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2021

Rekonstrukce a modernizace DK Poklad (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava + AKORD & POKLAD, s.r.o.

2021

Humanizace a revitalizace Centra Orlová-Lutyně (TDI)

Město Orlová

2021

ZOO Ostrava - expozice makaků, gibonů a Kopytníků (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2021

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek (TDS+ BOZP)

Statutární město Ostrava

2021

Parkovací objekt DK Poklad (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2022

Výměna opláštění, modernizace výtahu a zázemí, oprava zpevněných ploch objektu ČERNÁ PERLA – Ostrava (TDS+BOZP)

MIRTESS a.s.

2022

Koncertní hala města Ostravy (IČ)

Statutární město Ostrava

2022

Projekt HRUŠOV (IČ)

CONTERA Investment VIII. s.r.o.

2022

Ostrava Business Park (IČ)

CONTERA Investment II. s.r.o.

2022

Projekt TROJZUBEC, Nová Karolina, Ostrava (IČ)

CONTERA Investment X. s.r.o.

2022

Multifunkční sportovní hala Ostrava (IČ – společ.pov.)

ČSAD Ostrava, a.s.

2022

Parkovací dům za katedrálou, Ostrava - Moravská Ostravska (IČ – společ.pov., smluvní a majetkoprávní činnost)

Statutární město Ostrava

2022

Rezidenční čtvrť Ostravské zahrady (EIA, IČ – ÚR + SP)

Ostravské zahrady s.r.o.

2022

Multifunkční parkovací dům u MNO (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2023

MNO - Modernizace pavilonu E2 (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2024

 

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.