Revitalizace Havlíčkova nábřeží Ostrava

10. 2. 2022

V květnu 2021 byla zahájena „Stavba č.3 - Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou“. Jedná se o novou stavbu Visuté galerie v blízkosti Sýkorova mostu, dále úpravu stávajících opěrných zdí, navýšení části stávající opěrné zdi a úpravy současného stavu pěších i pojízdných komunikací. Součástí stavby je rovněž výstavba zpomalovacího prahu v křižovatce ul. Kostelní x Havlíčkovo nábřeží a doplnění městského mobiliáře.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťovala u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.