Reference

Speciální stavby

Stavba Investor Ukončení
     

Výkon technické supervize a cenového konzultanta stav. nákladů na SPZ Ostrava Mošnov

Agentrura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

2012

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích (BOZP)

Vítkovice aréna, a.s., Statutární město Ostrava

2013

Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2013

Sanace Štěrkovny Hlučín (IČ)

Město Hlučín

2014

Opěrná zeď ZOO (TDI+BOZP)

Statutární město Ostrava

2014

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Bezpečnostní centrum, aktualizace PD (PD, IČ)

Moravskoslezský kraj

2014

Protipovodňová ochrana Žabník (TDS + BOZP)

Statutární město Ostrava

2015

Stavební úpravy přistávací plochy včetně příjezdů FNO (TDI+BOZP) Fakultní nemocnice Ostrava 2015

Gravitační odvodnění Hrušov (IČ)

Statutární město Ostrava

2016

Oplocení úseku I/48 (Český Těšín - Chotěbuz) km 68,900-73,500 (TDI)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2016

Výstavba technické infrastruktury osady Janová - Polanka n. Odrou (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2017

Krnov – Průmyslová zóna Červený dvůr – II. etapa (supervize)

Czechinvest

2017

Služby technického dozoru a cenového konzultanta

Czechinvest

2018

SPZ Mošnov - retenční nádrž (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2018

Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastrastruktura (IČ ÚR+SP)

Moravskoslezský kraj

2018

Stavební úpravy bermy Ostravice (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2019

Rekonstrukce energetického hospodářství LDN a Dům soc. služeb Ova-Radvanice (TDS)

Statutární město Ostrava

2019

Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 Úpravy u loděnice (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2019

Průmyslová zóna Horní Tošanovice (IČ)

TOSAN park a.s.

2020

Odstranění tramvajové smyčky Ostrava Výstaviště II. etapa (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2020

Betonárna Šenov (PD a IČ ÚR+SP + povolení k užívání)

Cemex

2020

Hrušov Logistics Centre (IČ ÚR+SP)

H-Zone, s.r.o.

2021

Změna využití území – v k. ú. Moravská Ostrava (IČ, vč. projekční činnosti)

MIXIDES, a.s.

2022

Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín – Pudlov – parc. č. 291 a parc. č. 292 k. ú. Pudlov (IČ, majetkoprávní vypořádání)

Povodí Odry, státní podnik

2022

Opatření na horní Opavě (IČ, majetkoprávní vypořádání)

Povodí Odry, státní podnik

2023

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.