O společnosti INKOS - OSTRAVA, a.s.

Představení společnosti

Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. oslavila v roce 2018 dvacet pět let své existence. Od svého založení v roce 1993 připravila a zrealizovala stovky staveb formou zajištění komplexní inženýrské činnosti, nebo pouze zajištěním některé fáze investiční výstavby.

V současné době společnost zaměstnává jak zkušené pracovníky s dlouholetou praxí tak pracovníky mladé a perspektivní. Naši pracovníci jsou nejen autorizovaní inženýři nebo technici, ale i držitelé osvědčení k provádění činnosti koordinátora BOZP. Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. vychází především ze zkušeností svých expertů a je založena na aktivní spolupráci s klienty. Společnost si je vědoma důležitosti oboustranné spolupráce. Podněty a doporučení ze strany zákazníků jsou průběžně začleňovány do spektra produktů a služeb, aby svou náplní a rozsahem nabízejících služeb maximálně naplňovala potřeby klientů.

Mezi naše významné klienty mezi jinými patří:

  • Statutární město Ostrava
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Ředitelství silnic a dálnic
  • ČEZ Distribuce
  • Fakultní nemocnice Ostrava

Pro své klienty v rámci komplexní inženýrské činností nabízí společnost projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí. Dále klientům zajistí projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení. V návaznosti na tuto činnost obstará technický dozor investora společně s vyřízením kolaudace a vydání kolaudačního souhlasu. Navíc je společnost schopna svými pracovníky provádět činnosti v oblasti technických supervizí, správců staveb a činnosti v oblasti koordinátora BOZP.

Ing. Jaroslav Ostárek
Předseda představenstva a ředitel společnosti

Vybrané projekty

Centrum pro platformu inovativních technologií – těžké laboratoře 3 (CPIT-TL3) Centrum pro platformu inovativních technologií – těžké laboratoře 3 (CPIT-TL3)
Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“ Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“
Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou
VIA Lyžbice VIA Lyžbice
Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO

24. 8. 2020
Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická
Na začátku července byla zahájena stavba Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická. Realizované stavební úpravy mají za cíl…
více
17. 6. 2020
Parkoviště Ostrava – Přívoz u smyčky Hlučínská
Předáním staveniště 22.6.2020 je zahájena stavba Parkoviště Ostrava – Přívoz u smyčky Hlučínská. V těsné blízkosti…
více
17. 6. 2020
Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně
Od června 2020 opět pokračuje, s jiným dodavatelem, stavba „Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně“. V prostoru…
více
17. 6. 2020
Platformy nových technologií (CPIT - TL3)
Po 18ti měsících byla v polovině března dokončena výstavba objektu Platformy nových technologií (CPIT - TL3), v areálu VŠB –…
více
INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.