O společnosti INKOS - OSTRAVA, a.s.

Představení společnosti

Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. oslavila v roce 2018 dvacet pět let své existence. Od svého založení v roce 1993 připravila a zrealizovala stovky staveb formou zajištění komplexní inženýrské činnosti, nebo pouze zajištěním některé fáze investiční výstavby.

V současné době společnost zaměstnává jak zkušené pracovníky s dlouholetou praxí tak pracovníky mladé a perspektivní. Naši pracovníci jsou nejen autorizovaní inženýři nebo technici, ale i držitelé osvědčení k provádění činnosti koordinátora BOZP. Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. vychází především ze zkušeností svých expertů a je založena na aktivní spolupráci s klienty. Společnost si je vědoma důležitosti oboustranné spolupráce. Podněty a doporučení ze strany zákazníků jsou průběžně začleňovány do spektra produktů a služeb, aby svou náplní a rozsahem nabízejících služeb maximálně naplňovala potřeby klientů.

Mezi naše významné klienty mezi jinými patří:

  • Statutární město Ostrava
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Ředitelství silnic a dálnic
  • ČEZ Distribuce

Pro své klienty v rámci komplexní inženýrské činností nabízí společnost projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí. Dále klientům zajistí projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení. V návaznosti na tuto činnost obstará technický dozor investora společně s vyřízením kolaudace a vydání kolaudačního souhlasu. Navíc je společnost schopna svými pracovníky provádět činnosti v oblasti technických supervizí, správců staveb a činnosti v oblasti koordinátora BOZP.

Ing. Jaroslav Ostárek
Předseda představenstva a ředitel společnosti

Vybrané projekty

Centrum pro platformu inovativních technologií – těžké laboratoře 3 (CPIT-TL3) Centrum pro platformu inovativních technologií – těžké laboratoře 3 (CPIT-TL3)
Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“ Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“
Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou
VIA Lyžbice VIA Lyžbice
Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO

11. 2. 2022
Hrušov Logistics Centre
V areálu v místě bývalých Hrušovských chemických závodů jsme pro stavebníka H-zone s. r. o. jsme zajistili komplexní…
více
11. 2. 2022
Polyfunkční dům Vaclaw
INKOS – OSTRAVA, a. s. zajišťuje inženýrskou činnost spočívající v zajištění pravomocných stavebních povolení pro stavbu…
více
11. 2. 2022
Nová Karolina - Trojzubec
V lokalitě Nová Karolina zajišťuje INKOS – OSTRAVA, a. s. pro společnost Contera Management inženýrskou činnost. V loňském…
více
11. 2. 2022
Koncertní hala Ostrava
INKOS – OSTRAVA, a. s. jako subdodavatel společnosti zajišťuje pro investora, kterým je Statutární město Ostrava inženýrskou…
více
INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.