O společnosti INKOS - OSTRAVA, a.s.

Představení společnosti

Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. oslavila v roce 2018 dvacet pět let své existence. Od svého založení v roce 1993 připravila a zrealizovala stovky staveb formou zajištění komplexní inženýrské činnosti, nebo pouze zajištěním některé fáze investiční výstavby.

V současné době společnost zaměstnává jak zkušené pracovníky s dlouholetou praxí tak pracovníky mladé a perspektivní. Naši pracovníci jsou nejen autorizovaní inženýři nebo technici, ale i držitelé osvědčení k provádění činnosti koordinátora BOZP. Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. vychází především ze zkušeností svých expertů a je založena na aktivní spolupráci s klienty. Společnost si je vědoma důležitosti oboustranné spolupráce. Podněty a doporučení ze strany zákazníků jsou průběžně začleňovány do spektra produktů a služeb, aby svou náplní a rozsahem nabízejících služeb maximálně naplňovala potřeby klientů.

Mezi naše významné klienty mezi jinými patří:

  • Statutární město Ostrava
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Ředitelství silnic a dálnic
  • ČEZ Distribuce

Pro své klienty v rámci komplexní inženýrské činností nabízí společnost projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí. Dále klientům zajistí projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení. V návaznosti na tuto činnost obstará technický dozor investora společně s vyřízením kolaudace a vydání kolaudačního souhlasu. Navíc je společnost schopna svými pracovníky provádět činnosti v oblasti technických supervizí, správců staveb a činnosti v oblasti koordinátora BOZP.

Vybrané projekty

Centrum pro platformu inovativních technologií – těžké laboratoře 3 (CPIT-TL3) Centrum pro platformu inovativních technologií – těžké laboratoře 3 (CPIT-TL3)
Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“ Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“
Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou
VIA Lyžbice VIA Lyžbice
Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO

7. 10. 2022
Humanizace a revitalizace centra Orlová Lutyně
Humanizace a revitalizace centra Orlová Lutyně Po více než 2 letech bylo 9.9.2022 otevřeno veřejnosti nové náměstí s…
více
7. 10. 2022
Okružní křižovatka Ostrava - Poruba
Pro zlepšení dopravní obslužnosti a plynulosti provozu v městské části Ostrava-Poruba probíhala od konce června stavba…
více
7. 10. 2022
Parkovací dům DK Poklad
V srpnu 2022 mohla být do zkušebního provozu uvedena stavba Parkovacího objektu DK Poklad. Dvoupodlažní parkovací objekt…
více
7. 10. 2022
Divadlo Petra Bezruče
Během letních divadelních prázdnin proběhla sanace spodní stavby Divadla Petra Bezruče, za účelem odstranění příčin…
více
INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.