Divadlo Petra Bezruče

7. 10. 2022

Během letních divadelních prázdnin proběhla sanace spodní stavby Divadla Petra Bezruče, za účelem odstranění příčin zavlhnutí stěn v 1.PP. Provedla se dodatečná hydroizolace formou krémové injektáže vně i uvnitř budovy a sanační omítky soklových částí pro odvod vody ve formě vodních par.

Na konci srpna byly prostory divadelního klubu i malé scény (Márnice) v 1.PP předány zpět do užívání divadla.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a. s. zajišťovala u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.