Okružní křižovatka Ostrava - Poruba

7. 10. 2022

Pro zlepšení dopravní obslužnosti a plynulosti provozu v městské části Ostrava-Poruba probíhala od konce června stavba Okružní křižovatky ul.Francouzská – Jilemnického náměstí vč. úpravy trasy chodníku a nutných přeložek sdělovacích kabelů.

Realizace okružní křižovatky o průměru 29 m, s šířkou okružního pásu 6,2m probíhala za plného uzavření provozu, který je opět obnoven, ve zkušebním provozu, od začátku září.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.