Parkovací dům DK Poklad

7. 10. 2022

V srpnu 2022 mohla být do zkušebního provozu uvedena stavba Parkovacího objektu DK Poklad.

Dvoupodlažní parkovací objekt vyrostl na volném prostranství za pravým křídlem DK a bude využíván pro zaměstnance a návštěvníky kulturních akcí DK Poklad. Po zajištění změny užívání a kolaudaci se otevře i pro veřejnost.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťovala u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.