Aktuality

Revizalizace knihovny Podroužková

17. 6. 2020

V Ostravě-Porubě probíhá „Revizalizace knihovny Podroužková“.  Budou kompletně zrekonstruovány vnitřní prostory dvoupodlažní budovy pro moderní provoz dětského a dospělého oddělení knihovny, včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance.  V přízemí bude…
Celá aktualita »

Rekonstrukce českého rozhlasu Olomouc

11. 6. 2020

Pro Český rozhlas jsme spolu s projekční kanceláří Ateliér 38 zajišťovali společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro rekonstrukce stávajícího objektu na ul. Pavelčákova v Olomouci, který doposud sloužil jako sklad a prodej nábytku. V…
Celá aktualita »

LOGISTICS PARK NOŠOVICE

11. 6. 2020

Pro společnost MARPRO STAV s.r.o. zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost pro stavbu Logistics Park Nošovice, kde předmětem naší činnosti je zajistit pro jednotlivé objekty změny územního rozhodnutí, společné územní rozhodnutí a stavební povolení,…
Celá aktualita »

Stavba „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa

11. 6. 2020

Pro Středočeský kraj – Správu silnic Středočeského kraje zajišťujeme spolu se společností s Mott Mac Donald´s dokumentaci pro územní rozhodnutí vč. zajištění inženýrské činnosti. Naše společnost zajišťuje inženýrskou činnost.
Celá aktualita »

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.