Stavba „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa

11. 6. 2020

Pro Středočeský kraj – Správu silnic Středočeského kraje zajišťujeme spolu se společností s Mott Mac Donald´s dokumentaci pro územní rozhodnutí vč. zajištění inženýrské činnosti. Naše společnost zajišťuje inženýrskou činnost.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.