Revizalizace knihovny Podroužková

17. 6. 2020

V Ostravě-Porubě probíhá „Revizalizace knihovny Podroužková“.  Budou kompletně zrekonstruovány vnitřní prostory dvoupodlažní budovy pro moderní provoz dětského a dospělého oddělení knihovny, včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance.  V přízemí bude literární kavárna s venkovní terasou. Součástí stavby je i kompletní přestavba venkovních prostor pro dětské a parkourové hřiště, rozšíření plochy parkovacích stání a sadové úpravy.

Předpokládané dokončení stavby je v prosinci 2020.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.