Reference

Dopravní stavby

Stavba Investor Ukončení

I/68 Třanovice – Nebory – ÚR + IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2011

I/11 Oldřichovice – Bystřice – ÚR + IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2011

I/11 Nebory - Oldřichovice– ÚR + IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2011

PZ Nošovice, úpravy komunikací, parkoviště (TDS+BOZP)

KÚ MSK

2011

Letiště LJ Ostrava – kolejové propojení (IČ)

KÚ MSK

2011

Rekonstrukce mostu přes Mlýnku na ul. Lesní, Chotěbuz (TDS+BOZP)

Obec Chotěbuz

2012

Rekonstrukce mostu Stará Ves nad Ondřejnicí -(BOZP)

SSMSK

2012

Via Lyžbice (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2013

Nová Karolina - Prodloužená ul. Porážková I a Nová Karolina - Nová ul. Porážková (TDI+BOZP)

Statutární město Ostrava

2014

Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2014

Komunikace Zengrova (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2014

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2015

Víceúčelové hřiště Sirotčí a Komunikace a chodníky u bývalého kina Mír ve Vítkovicích (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2015

Cyklostezky (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2015

I/11 Oldřichovice - Bystřice (IČ SP vč. majetkového vypořádání)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2016

Sil. I/11 Opava, severní obchvat východní část (IČ) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2016

Rekonstrukce ul. Nádražní (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2016

Prodloužení cyklostezky, lávka přes Ostravici (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2016

Sil. I/11 Opava, severní obchvat, východní část (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2017

Silnice I/48 Rychaltice – Frýdek-Místek (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2017

Sil. I/57 Hradec nad Moravicí, most ev. č. 57-022 (TDI+ BOZP)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2017

Sil. I/56 Ludgeřovice, most ev.č. 56-013 (TDI+BOZP)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2017

Prodloužená Místecká I. a II. stavba (IČ - věcná břemena)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2018

I/11 Nebory – Oldřichovice  (IČ SP vč. majetkového vypořádání)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2018

I/68 Třanovice – Nebory (IČ SP vč. majetkového vypořádání)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2018

Rekonstrukce ul. Českobratrská (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2018

Silnice III/4711, okružní křižovatka ul. Bezručova a MK Revoluční (TDI+BOZP)

Město Bohumín

2018

R55, 5506, Napajedla - Babice, II. etapa, DÚR/IČ (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2018

Veřejný prostor mezi KB a bývalou bankou UNION, ul. Nádražní (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2018

I/11 Prodloužená Rudná (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2019

Silnice D56 Frýdek-Místek, přip. na D48, změna vztahu k oprávnění v rámci omezení vlastnického práva (IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2019

Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi I. tříd, SMV a dálnicemi II. tříd v MSK (IČ) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019
I/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev. č. 58-026 (stavební dozor + BOZP) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019
Rekonstrukce ulice Hájkova (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2019
Rekonstrukce ul. Mánesova (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2019
Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2019
Nábřeží Ostravice - bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Sýkory (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2019

R35 Vysoké Mýto – Džbánov DÚR/IČ (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2020

I/39 Třebonín (MÚK R3) - Rájov, DSP/IČ (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2020

I/34 Lišov - Vranín, DSP/IČ (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2020

Dopravní napojení stavby Outlet Aréna Moravia - projekt

Euro Mall City s.r.o.

2021

Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2021

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa (IČ ÚR)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

2021

ŘSD - D35 Vysoké Mýto – Džbánov (IČ SP)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2022

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.