Aktuality

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská

17. 2. 2017

Od poloviny května 2017 se rekonstruuje část ul. Českobratrské pod názvem Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská mezi křižovatkami s ul. Nádražní a ul. Sokolskou. Předmětem stavby je výměna potrubí kanalizace a vodovodu vč. přípojek…
Celá aktualita »

Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou

17. 2. 2017

Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 10.2.2017. Účelem stavby je vybudování nových komunikací a chodníků v osadě Janová a chodníku…
Celá aktualita »

Humanizace centra Orlové-Lutyně

17. 2. 2017

V prosinci 2016 byla zahájena stavba „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ V prostoru stávajícího „náměstí“ se vybudují podzemní garáže a postaví čtyřpodlažní polyfunkční objekt. Zbývající plocha náměstí i parkoviště před Městským …
Celá aktualita »

Stavba retenční nádrže v Mošnově

17. 2. 2017

V srpnu 2016 byla zahájena realizace stavby Retenční nádrže v Mošnově. Plocha budované podzemní nádrže je  2 860 m2 a stavba bude sloužit k zachycení až 14 000 m3 dešťových vod z budoucí zástavby na ploše „K“…
Celá aktualita »

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.