Aktuality

Rekonstrukce ul. Štefánikovy v Brně

17. 9. 2017

Předmětem je zajištění územního rozhodnutí pro rekonstrukci komunikace s příslušenstvím v celé šířce dopravního prostoru a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a tramvajové trati.  
Celá aktualita »

Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava p. o.

17. 9. 2017

Obsahem činností je inženýrská činnost spočívající v zajištění územního rozhodnutí novostavby parkovacího domu, která bude umístěna na stávajícím veřejném parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice. Do přízemí bude přemístěna nemocniční lékárna, a…
Celá aktualita »

Přístavba výrobní a skladové haly Blanco v Chlebovicích

17. 9. 2017

INKOS – OSTRAVA, a. s. zajišťuje spojené územní a stavební povolení pro stavbu „Přístavba výrobní a skladové haly Blanco“ v Chlebovicích. Jedná se o stavbu výrobní a skladové haly se zázemím pro zaměstnance, zpevněných areálových ploch a parkovišť,…
Celá aktualita »

Outlet Aréna Moravia

17. 2. 2017

INKOS – OSTRAVA, a. s. zajišťuje stavební povolení pro stavbu Outlet Aréna Moravia na ul. Slovenské, v Ostravě - Přívozu. Jedná se o novostavbu jedenácti obchodních objektů, tvořící tvar oválného prstence, z parkoviště pro zákazníky a…
Celá aktualita »

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.