Aktuality

Revitalizace Havlíčkova nábřeží Ostrava

10. 2. 2022

V květnu 2021 byla zahájena „Stavba č.3 - Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou“. Jedná se o novou stavbu Visuté galerie v blízkosti Sýkorova…
Celá aktualita »

Hrušov Logistics Centre

15. 12. 2020

V areálu v místě bývalých Hrušovských chemických závodů jsme pro stavebníka H-zone s. r. o. jsme zajišťovali komplexní inženýrskou činnost vč. majetkoprávních vztahů pro stavby průmyslové zóny Hrušov. Investice byla rozčleněna na dvě stavby – pro…
Celá aktualita »

D35 Vysoké Mýto - Džbánov

15. 12. 2020

INKOS – OSTRAVA, a. s. jako subdodavatel společnosti Mott Mac Donald´s zajišťoval pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice inženýrskou činnost pro stavbu „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“. Poté, co bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí,…
Celá aktualita »

I/39 Třebonín – Rájov

15. 12. 2020

INKOS – OSTRAVA, a. s. jako subdodavatel společnosti Mott Mac Donald´s zajišťuje pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice inženýrskou činnost spočívající v zajištění pravomocných stavebních povolení včetně majetkoprávních vztahů k…
Celá aktualita »

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.