Aktuality

LOGISTICS PARK NOŠOVICE

11. 6. 2020

Pro společnost MARPRO STAV s.r.o. zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost pro stavbu Logistics Park Nošovice, kde předmětem naší činnosti je zajistit pro jednotlivé objekty změny územního rozhodnutí, společné územní rozhodnutí a stavební povolení,…
Celá aktualita »

Stavba „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa

11. 6. 2020

Pro Středočeský kraj – Správu silnic Středočeského kraje zajišťujeme spolu se společností s Mott Mac Donald´s dokumentaci pro územní rozhodnutí vč. zajištění inženýrské činnosti. Naše společnost zajišťuje inženýrskou činnost.
Celá aktualita »

Ostrava Business Park

11. 6. 2020

Pro investora stavby, kterým je Contera Management s. r. o. zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost spojenou se zajišťováním územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudací objektů průmyslové zóny v Ostravě –Kunčičky. Jedná se o objekty hal…
Celá aktualita »

Hrušov Logistics Centre

11. 6. 2020

V areálu, v místě bývalých Hrušovských chemických závodů jsme pro stavebníka H-zone s. r. o. jsme zajišťovali komplexní inženýrskou činnost vč. majetkoprávních vztahů pro stavby průmyslové zóny Hrušov. Investice byla rozčleněna na dvě stavby – pro…
Celá aktualita »

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.