Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina

3. 6. 2015

K 30.4.2015 byla dokončena předána objednateli, Dolní oblast Vítkovice, stavba „Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina

Areál bývalého dolu Hlubina, byl součástí průmyslového komplexu, tvořeného společně s areály dolu, koksoven a vysokých pecí. Tento komplex je prezentovaný jako unikátní příklad bezprostřední návaznosti celého výrobního cyklu, vedoucího k výrobě železa. Podařilo se velmi citlivě zrekonstruovat stávající exteriéry budov, skladu MTZ, rozvodny, průběžné jídelny, starých koupelen a kompresorovny a  změnit dispozičně tyto objekty uvnitř pro nová využití, tj. hudební zkušebny a nahrávací studio, ateliery, zázemí pro filmové produkce, projekční sály, kulturní a společenské centrum, hudební sál, denní klub, výukové a výstavní prostory, maskérnu nebo kanceláře. Současně se zkultivovalo i bezprostřední okolí objektů.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. u této akce prováděla činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.