Zahájena výstavba Pavilonu chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku Místku

9. 9. 2013

24.4. 2013 bylo předáno staveniště zhotoviteli a 7.5. pak slavnostně zahájena výstavba nového Pavilonu chirurgických oborů v nemocnice ve Frýdku Místku p.o..

Ve druhé polovině roku 2015 by tak měla nemocnice otevřít nový pavilon, který vyroste na ploše původního objektu zbouraného před dvěma lety z důvodu nevyhovujícího stavu konstrukcí. V pěti podlažích novostavby, která urbanisticky vychází z původní koncepce areálu nemocnice z 30.let minulého století, budou ambulance chirurgie, ortopedie, urologie a ARO vč. urgentního příjmu, část JIP a 5 operačních sálů. V posledních dvou patrech je plánovaná lůžková část s celkem 96 lůžky. Na střeše východního křídla bude umístěn heliport letecké záchranné služby.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. u této akce provádí činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.