Zahájena stavba napojení letiště Mošnov na železniční síť

9. 9. 2013

V září 2013 byla oficiálně zahájena stavba „Kolejového napojení, Letiště Leoše Janáčka Ostrava“

Stavba zahrnuje výstavbu nové koncové železniční stanice Letiště Leoše Janáčka Ostrava, která bude napojena jednokolejnou tratí na stávající trať Studénka - Veřovice a to dvěma větvemi do stanice Sedlnice. Po jejím dokončení má zajistit kolejové spojení do nové železniční stanice „Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ a také do průmyslové zóny Mošnov.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. u této akce provádí činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi.

Předpoklad dokončení díla je na jaře 2015.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.