Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou

17. 2. 2017

Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou

byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 10.2.2017.

Účelem stavby je vybudování nových komunikací a chodníků v osadě Janová a chodníku podél ul. Ostravská, vč. nové dešťové kanalizace a ostatních sítí. Záměrem je vytvořit v osadě Janová základní síť komunikací pro pěší i motorová vozidla s napojením na ul. Ostravskou.

Stavba potrvá zhruba jeden rok.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.