Výstavba okružní křižovatky v Opavě

17. 2. 2017

V Opavě na ul. Krnovská, v prostoru křižovatky s ul. Vančurovou byla dokončena výstavba okružní křižovatky, kterábyla společnou investicí Ředitelství silnic a dálnic,  města Opavy a Benziny a.s.

Touto stavbou byl vybudován sjezd k nové benzínové stanici, ale zejména dojde k plynulejšímu i bezpečnějšímu provozu při průjezdu městem.

INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťovala po dobu výstavby činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.