Ve společnosti INKOS proběhl druhý dozorový audit a společnost získala další certifikáty na svoje činnosti

28. 4. 2011

Ve čtvrtek 28.4.2011 proběhl v naší společnosti druhý dozorový audit a činnosti – provádění inženýrské činnosti ve stavebnictví a projektový management a dotační poradenství společnosti INKOS jsou certifikovány a společnost INKOS získala následující certifikáty a osvědčení:

CERTIFIKÁT k ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu

CERTIFIKÁT k ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

CERTIFIKÁT k ČSN ISO/IEC 27001 Systém managementu bezpečnosti informací

OSVĚDČENÍ k společenské odpovědnosti firem.

Výše zmíněné certifikáty a osvědčení, vč. politiky společnosti a etického kodexu společnosti budou v co nejbližší době prezentovány na našich webových stránkách.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.