V Havířovské nemocnici se rekonstruuje celý infekční pavilon

8. 10. 2012

Dne 3. 10. 2012 proběhlo předání staveniště stavby „Rekonstrukce infekčního pavilónu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. “ zhotoviteli, „VOKD, a.s.“. Předání se účastnil i zástupce investora, Moravskoslezského kraje – Ing. Jiří Dokoupil . Stavební práce na rekonstrukci  pavilónu byly zahájeny téhož dne. Objekt má čtyři podlaží, z toho jedno podzemní a tři nadzemní. Podzemní podlaží je napojeno na podzemní koridor – spojovací chodbu, která spojuje jednotlivé budovy nemocnice. Po rekonstrukci bude objekt využíván obdobně jak před rekonstrukcí, tzn. v 1.PP bude zázemí personálu a technické zázemí, v 1.NP bude příjem pacientů, ambulance a lůžka intenzivní péče – JIP. Ve 2. a 3. NP budou situována dvě lůžková oddělení a zázemí personálu objektu. Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. bude u této akce vykonávat činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi. Projekt rekonstrukce je spolufinancován z fondu ERDP v rámci Regionálního operačního programu NUTS2 Moravskoslezsko – oblast podpory Infrastruktury veřejných služeb. (Vyr)

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.