Třebovice – Lískovec, rekonstrukce VVN 615/616, vymístění z CHKO Poodří

28. 1. 2015

INKOS – OSTRAVA, a. s. zajišťuje uzavření smluv o zřízení věcného břemene resp. vydání rozhodnutí vyvlastnění - omezení vlastnického práva ve prospěch provozovatele distribuční soustavy – ČEZ Distribuce, a. s.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.