Švýcarská konfederace poskytne prostředky do zařízení poskytující geriatrickou péči na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje

9. 11. 2012

Švýcarská konfederace se rozhodla prostřednictvím „Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR“ podpořit zařízení na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje poskytující péči o dlouhodobě nemocné, geriatrické pacienty. Konkrétně bude možné požádat o prostředky na rozšíření existujících kapacit nebo na rekonstrukci a modernizaci stávajících zařízení (např. obnova lůžkové péče, prostory pro setkávání pacientů s rodinami). U předkládaných projektů bude kladen důraz na komplexnost řešení geriatrické péče, tj. projekty by neměly spočívat pouze ve fyzické  modernizaci příslušného zařízení, ale měly by postihnout i duševní - vzdělávací aktivity pro obsluhující personál a rodinné příslušníky. Mimo projektů modernizace lůžkové infrastruktury geriatrické péče bude možno požádat o fin. prostředky směřující na modernizaci a obnovu terapeutických zdravotnických prostředků tj. např. na mobilní kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky nebo na prostředky sloužící ke komunikaci.

Program administruje Ministerstvo zdravotnictví české republiky, kde se jednotlivé projekty budou do 31.1 2013 předkládat. Jednotliví žadatelé mohou dle svého statutu získat 40% a 90% z celkových uznatelných nákladů.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.