Šumperk – zdvojení VN 340

3. 6. 2014

INKOS – OSTRAVA, a. s. jako subdodavatel ENPRO Energo s. r. o. zajišťuje pro ČEZ Distribuce, a. s. územní rozhodnutí a následně zřízení věcných břemen. V současné době je vydáno územní rozhodnutí.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.