Stavby v Bohumíně

5. 6. 2016

Od května do listopadu letošního roku zajišťujeme činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništích pro město Bohumín, a to na stavbách zateplení bytových domů v Bohumíně na ul. Čs. Armády 1032-1036 a 1042-1050, v Záblatí na stavbě rozšíření ulice Na Pískách a při realizaci přípravy území pro zástavbu rodinných domů v lokalitě ul. Anenská-Rychvaldská.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.