Stavby rychlostních komunikací I. třídy

30. 12. 2010

INKOS-OSTRAVA, a.s. připravuje pro Ředitelství silnic a dálnic stavby „I/68 Třanovice-Nebory“, „I/11 Nebory-Oldřichovice“ a „I/11 Oldřichovice-Bystřice“. Jedná se o stavby čtyřpruhových směrově dělených silnic o celkové délce 16,499 km. Silnice propojuje tranzitní dopravní koridor vedoucí ze severu na jih Evropy. V rámci těchto staveb zajišťujeme inženýrskou činnost spojenou s majetkoprávní činností, která bude ukončena vydáním pravomocných stavebních povolení.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.