Stavba retenční nádrže v Mošnově

17. 2. 2017

V srpnu 2016 byla zahájena realizace stavby Retenční nádrže v Mošnově. Plocha budované podzemní nádrže je  2 860 m2 a stavba bude sloužit k zachycení až 14 000 m3 dešťových vod z budoucí zástavby na ploše „K“ v průmyslové zóně Ostrava - Mošnov. Zachycené dešťové vody budou z nádrže řízeně vypouštěny do stávající kanalizace průmyslové zóny, která je následně zaústěna do vodního toku Lubina.

Stavba má být dokončena v září 2017.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.