Společnost INKOS zvítězila ve dvou zakázkách vypsaných Moravskoslezským krajem

9. 5. 2011

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. se zúčastnila a předložila nejvýhodnější nabídku ve dvou výběrových řízeních k realizaci veřejných zakázek vypsaných Moravskoslezským krajem. O výběru naši společnosti rozhodla rada kraje na svém jednání dne  4.5.2011. INKOS pak bude pro MSK vykonávat inženýrskou a investorskou činnost – výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci staveb „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Havířov“ a „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, pracoviště Karviná – Ráj“. Obě tyto akce budou realizovány v rámci projektu spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Předpoklad zahájení realizace je v letošním roce, předpokládaná délka trvání je 24 respektive 26 měsíců.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.