Společnost INKOS připravuje zahájení dalších 2 investičních akcí pro Statutární město Ostrava

7. 7. 2011

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. bude pro mandanta – Statutární město Ostrava – vykonávat funkci technického dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP na staveništi u těchto dalších staveb:

  • Nová Karolína – Prodloužená ul. Porážková I a Nová Karolína – Nová ul. Porážková,
  • Regenerace bytového domu Sirotčí 74.

Obě dvě akce budou stavebně zahájeny v těchto prázdninových měsících a dokončeny budou až v příštím roce 2012. O skutečném zahájení realizace pak budeme na našich stránkách dále informovat.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.