Společnost INKOS bude provádět ekologický dozor u akce „Objekty na řece“

1. 6. 2011

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném Statutárním městem Ostrava a získala zakázku na výkon funkce ekologického dozoru při realizaci stavby „Objekty na řece“. Akce bude spolufinancována ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Předpoklad zahájení realizace je v letošním roce, předpokládaná délka trvání je do března 2013.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.