Společnost INKOS bude dozorovat „Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkové nábřeží“

12. 6. 2012

Dne 30.5.2012 bylo předáno staveniště pro stavbu „Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkové nábřeží“, zahájení stavby pak bylo 11.6.2012. Stavba je součástí projektu Statutární města Ostravy „Revitalizace řeky Ostravice“, jenž je zařazen do tzv. „Integrovaného plánu rozvoje Města“ a svou funkcí navazuje na ostatní stavby tohoto projektu, zejména na investiční záměr č.II – „Cyklostezky a navazující pěší a přístupové komunikace“, v rámci kterého je nově řešena i koncepce pěší a automobilové dopravy prostoru před budovou Krajského soudu a v ukončení ul. Matiční na Havlíčkově nábřeží. Návrh předpokládá celkovou revitalizaci těchto prostor - nové kamenné dlažby, veřejné osvětlení, městský mobiliář. V rámci této předmětné stavby budou realizovány 2 visuté vyhlídkové galerie, jedna v ose ulice Matiční a druhá před budovou Krajského soudu. Galerie otevřou nové pohledy na revitalizovanou řeku, siluetu slezského břehu i s novými objekty, které se předpokládají v budoucnu vybudovat na protějším Seidlerově nábřeží. (Koc)

Naše společnost zajišťuje pro tuto stavbu výkon TDS a výkon koordinátora BOZP.

Termín realizace: 06/2012-12/2012

Investiční náklady: 12,50 mil. Kč vč. DPH

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ, a.s.

Objednatel: Statutární mněsto Ostrava


Galerie (Havlíčkovo nábřeží) - vizualizace


INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.