Smlouva na výkon TDI u stavby Kanalizace Frýdlant – Kamenec, Vyhlídka byla podepsána

20. 6. 2011

Dne 15.6.2011 byla podepsána mandátní smlouva na jejímž základě budou pracovníci společnosti INKOS-OSTAVA, a.s. vykonávat funkci technického dozoru stavebníka při realizaci akce „Kanalizace Frýdlant – Kamenec, Vyhlídka“. Za mandanta – Svazek obcí Čistá Odra se slavnostního aktu mimo jiné zúčastnily Ing. Hudeček (předseda svazku – místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí), Ing. Mališ (místopředseda svazku – starosta obce Ostravice) a p. Pavlán (místostarosta obce Ostravice). Akce bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní). Předpoklad zahájení realizace je září 2011, předpokládaná délka realizace stavby je 540 dní od předání a převzetí staveniště. Generálním zhotovitelem celé akce, se kterým je již uzavřena smlouva o dílo je společnost VOKD, a.s.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.