Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice

28. 1. 2014

INKOS-OSTRAVA ve sdružení se SUDOP Praha, a. s. zajišťuje pro Ředitelství silnic a dálnic významnou stavbu páteřní sítě pozemních komunikací Moravskoslezského kraje. Práce spočívající v zajištění dokumentace pro stavební povolení, zajištění projednání této dokumentace, zajištění stavebních povolení včetně majetkoprávní přípravy. V současné době je většina pravomocných stavebních povolení vydána a na realizaci stavby bylo Ředitelstvím silnic a dálnic zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.