Sanace a rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína

23. 9. 2013

INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje kompletní inženýrskou činnost ve stádiu územního a stavebního řízení. Pro jednotlivá katastrální území byla vydána územní rozhodnutí. V současné době dokončujeme projednávání dokumentace pro stavební povolení a budou dokompletovány podklady pro podání žádostí o veškerá potřebná stavební povolení.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.