Rozvojová zóna Hrušov

11. 6. 2020

Pro investora Contera Investment VIII. s. r. o. zajišťujeme inženýrskou činnost spojenou se zajištěním územních rozhodnutí, stavebních povolení, majetkoprávní činnosti a následně kolaudací staveb v lokalitě Hrušov, která byla za ničivých povolení v r. 1997 zcela zdevastovaná.

Stavba byla rozčleněna na stavbu s názvy Gravitační odvodnění Hrušov, „Odstranění vodních děl.“, Páteřní infrastruktura, „Podnikatelská zóna I. Etapa“ a „Podnikatelská zóna II. etapa“.

Součástí stavby jsou taktéž přeložky a přípojky a to jak „Přeložka a přípojka plynu“, tak „Přeložka vedení ČEZ“.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.