Rekonstrukci mostu přes Mlýnku v Chotěbuzi bude dozorovat společnost INKOS

27. 7. 2011

V pondělí 25.7.2011 bylo oficiálně za účasti pana starosti p. Ing. Martina Pinkase předáno staveniště a byla zahájena rekonstrukce mostu přes Mlýnku na ulici Lesní v Chotěbuzi. Do konce týdne pak bude celá ulice uzavřena a zhotovitel začne s montážní provizorní lávky přes Mlýnku (určené pouze pro osoby) a následně s demolicí stávajícího mostu, jenž je v havarijním stavu od posledních povodní v loňském roce. Uzavírka komunikace bude trvat až do konce října, kdy dle smlouvy o dílo se zhotovitelem – společností HORSTAV Olomouc spol. s r.o. - bude celé dílo dokončeno a uvedeno do provozu. Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. bude u této akce vykonávat činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.