Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská

17. 2. 2017

Od poloviny května 2017 se rekonstruuje část ul. Českobratrské pod názvem Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská mezi křižovatkami s ul. Nádražní a ul. Sokolskou.
Předmětem stavby je výměna potrubí kanalizace a vodovodu vč. přípojek do jednotlivých objektů a oprava chodníků. V rámci této stavby dojde rovněž ke zpřehlednění dopravní situace přesným vymezením a vedením jízdních pruhů. Současně realizuje INNOGY v této části města výměnu svých plynovodů. 
Akce by měla být dokončena do prosince letošního roku.
Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.