Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě

3. 6. 2015

Od dubna 2015 probíhá stavba „Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě“. Předmětem stavby je rekonstrukce uličního prostoru mezi křižovatkami s ul. 30. dubna a 28. října, která je vyvolaná především rekonstrukcí kanalizace, která je v havarijním stavu. V samostatné stavbě je současně řešena rekonstrukce tramvajové trati, ale i vodovodu a plynovodu.

Celá stavba je rozdělena na dvě etapy. První část od křižovatky s ul. 30.dubna po ul. Stodolní bude dokončena v listopadu 2015. Zahájení druhé etapy, až po křižovatku Nádražní - 28.října je plánováno na duben 2016 a bude probíhat až do listopadu 2016.

Práce budou probíhat za částečného provozu vždy po jedné straně ulice.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi.

 

 

 

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.