Rekonstrukce Národního divadla Moravskoslezského – správní budova

26. 1. 2018

Předmětem je zajištění inženýrské činnosti spočívající v zajištění stavebního povolení a supervize pro stavbu „Rekonstrukce NDM – správní budova“. Pro stavbu bylo zajištěno stavební povolení a stavba byla v říjnu 2017 zahájena.  Stavbou dojde k celkové rekonstrukci 4 budov na ul. Čs. Legií a ul. Milíčova.
Předmětem úprav 2 objektů na ul. Milíčova jsou vnitřní stavební úpravy, které mají za cíl vytvořit nové dispoziční schéma tak, aby vznikly prostory nové zkušebny baletu a orchestru, vytvoření 17 jednolůžkových pokojů hotelového typu.
V objektech na ul. Čs. Legií dojde k stavebním úpravám vnitřních dispozic prvního podlaží, kdy dojde mimo jiné, ke vzniku nové komorní divadelní scény pro 63 diváků. Dokončení úprav se předpokládá ke konci srpna 2018.
 

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.