Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato

17. 6. 2020

V centru města Ostravy probíhá Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato.  Tato stavba řeší konverzi historické budovy jatek na galerii moderního umění vč. realizace  nových přípojek inženýrských sítí. Kromě výstavních, galerijních prostor zde budou vystavěny další funkční bloky (kanceláře, vzdělávací část, návštěvnické zázemí a přednáškové nebo koncertní sály)

Stavba má být dokončena v září roku 2021.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.