Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava

3. 3. 2014

Na počátku roku 2014 byla zahájena stavba „Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava“.

Předmětem díla je rekonstrukce stávající neoklasicistní čtyřpodlažní budovy Slezské univerzity na Bezručově náměstí v Opavě a přístavba objektu ve dvorním traktu BN14. Ve stávající budově bude umístěno technické a hospodářské zázemí univerzity a dále učebny a pracovny zaměstnanců vč. kanceláří děkana a prorektorů a IT středisko. Nová  přístavba  má za cíl vybudování nového prostoru univerzitní knihovny a rozšíření studijních prostor univerzity o dvě velkokapacitní posluchárny. Stavba, která by měla být hotova v dubnu 2015, celou dobu probíhá za částečného provozu.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. na stavbě zajišťuje funkci správce stavby vč. činností spojených s výkonem technického dozoru stavebníka a činností koordinátora BOZP na staveništi.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.