Rekonstrukce a modernizace ulice Nádražní

17. 2. 2017

Od prosince 2016 je v trvalém provozu dva roky rekonstruovaná ulice Nádražní  mezi křižovatkami s ul. 30. dubna a 28. října.

Rekonstrukce uličního prostoru byla provedena ve stávajících šířkových parametrech se zachováním obousměrného silničního provozu, kromě prostoru tramvajových zastávek Stodolní a Elektra, kde jsou nově zastávkové mysy vysazené do komunikace a silniční provoz je sveden na tramvajové těleso.

Nově je také upraveno parkoviště před Komerční bankou a chodník po pravé straně doplněn zeleným pásem rozšířeným až k tramvajovému tělesu.

Celá stavba byla rozdělena na dvě etapy a realizovaná, mimo zimní období, v letech 2015 a 2016.

Celou akci financoval  Magistrát města Ostravy a INKOS-OSTRAVA, a.s. u této akce zajišťoval činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi.

 

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.