Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad

17. 2. 2017

Začátkem července 2016 jsme předali zhotoviteli stavby staveniště akce Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad.

Rekonstrukce je koncipována jako návrat k původnímu účelu, ke kterému byl objekt ve 20. století určený. Nové řešení vychází současně z technických, kapacitních a provozních požadavků.

Stavba by měla být uvedena do provozu do konce  roku 2017.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.