Realizace dalších prací na ul. Porážková bude co nejdříve pokračovat

1. 6. 2012

Příští týden, dne 6.6.2012 předá Statutární město Ostrava prostřednictvím společnosti INKOS - OSTRAVA, a.s., která pro město zajištuje výkon technického dozoru a činnosti koordinátora BOZP, staveniště pro zahájení stavby ,,Nová Karolina – Nová ul. Porážková“, která po dokončení společně s již provozovanou první částí této stavby (Nová Karolina – Prodloužená ul. Porážková I., kterou rovněž dozorovala naše společnost) vytvoří distribuční okruh, sloužící do budoucna k převedení co největšího objemu dopravy z nejužšího centra města a zklidní tak již dnes plně vytíženou ulici Nádražní. Obě stavby jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Plánovaný termín dokončení je stanoven na 30.4.2013. (Sla)

Objednatel: Statutární město Ostrava

Technický dozor a koordinátor BOZP: INKOS – OSTRAVA, a.s.

Zhotovitel: STRABAG, a.s.

Termín realizace: srpen 2012 – duben 2013

Investiční náklady: 134,87 mil. Kč vč. DPH

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.