Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská

3. 6. 2015

Ke konci roku 2014 byly provedeny veškeré stavební práce na stavbě „Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská“ a v březnu 2015 byl vyhodnocen a ukončen zkušební provoz. Tímto byla celá stavba od letošního dubna definitivně dokončená.

Došlo tak k propojení stávající slepé ul. Pavlovovy s ul. Plzeňskou, včetně souvisejících staveb (komunikace, chodníky, tramvajové zastávky, nový podchod z tramvajové zastávky, lávka pro pěší, přeložky inženýrských sítí a nově navržené inženýrské sítě). Napojení ul. Pavlovovy na ul. Plzeňskou tak přispěje k odlehčení provozu zejména na ul. Čujkovově.

Součástí akce bylo vybudování podchodu pod ul. Plzeňskou, s přístupem na tramvajové zastávky „Most mládeže“, s cílem zvýšit bezpečnost chodců v dané oblasti.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. u této akce prováděla činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.