Programy EHP a Norské fondy

1. 4. 2013

Bez velkého mediálního zájmu stojí existující programy EHP a Norských fondů 2009 - 2014.  Tyto fondy navazují na podobné programy z let 2004 -2009. Programy jsou jakýmsi komplementem ke „klasickým“ evropským strukturálním fondům.

Předmětem dotačních možností budou ty oblasti, kterých se evropské dotace vůbec nedotkly nebo pouze okrajově. I když ve svém názvu mají fondy uvedeno období 2009 – 2014, faktická možnost čerpání těchto prostředků bude umožněna až v nadcházejících dvou letech. Celkem bude rozděleno cca. 131 mil. € do 15 oblastí, prostřednictvím zprostředkujících subjektů (jednotlivá ministerstva či Nevládní neziskové organizace). Největší část finančních prostředků půjde do oblasti Kulturního dědictví a podpory současného umění (cca. 21,5 mil. €) a do oblasti zdravotnictví respektive na podporu veřejného zdraví (cca. 19,1 mil. €). Otevřené výzvy pro jednotlivé oblasti by měly být vyhlašovány postupně v nadcházejících měsících roku 2013.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.